Επικοινωνία Sitemap English
Ο όμιλος Parapharm είναι ένας δυναμικός όμιλος προώθησης και διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων (OTC), ιατρικών συσκευών και διαγνωστικών. Δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα με ένα εξειδικευμένο δίκτυο πωλήσεων που εγγυάται υπεύθυνα τη διανομή των εγκρίτων και ποιοτικών της προϊόντων.

Ο όμιλος Parapharm προσφέρει προϊόντα σχετικά με τη διάγνωση και τον έλεγχο του διαβήτη, προϊόντα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, καθώς επίσης και ένα ευρύ φάσμα OTC προϊόντων.
5/4/2017 | Επιστημονική Εκδήλωση Στρατηγική Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2017 στην Δράμα
Επιστημονική Εκδήλωση Στρατηγική Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, 31 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2017 στην Δράμα...